Privacy Policy - นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ณ ที่นี้เราใส่ใจความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอย่างสูง ฉะนั้น เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อทราบวิธีเราใช้และปกป้องข้อมูลของคุณ: 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่, เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการติดต่อและการดำเนินการทางธุรกิจตามความต้องการของคุณ เราจะไม่เผยแพร่หรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

2.การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้: ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง: เพื่อการดำเนินการบางอย่าง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจัดส่งสินค้าที่จะส่งสินค้าให้คุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเท่านั้น คำขอกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำขอกฎหมาย การดำเนินกระบวนการกฎหมาย หรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย การความปลอดภัย หรือการป้องกันการฉ้อโกง หรือการรักษาสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของเราและผู้ใช้งานอื่นๆ

กรณีที่เราเข้าร่วมธุรกิจร่วมกับบริษัทหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับฝ่ายนั้นตามที่จำเป็นตามความต้องการของธุรกิจร่วมกัน ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดหาข้อตกลงที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ เรายินดีที่จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่าง คุณควรปรับแต่งและประเมินความเหมาะสมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณเอง เพื่อให้เข้ากันได้กับการดำเนินงานและลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ของคุณ โปรดทราบว่าการเขียนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อน และองค์กรทางกฎหมายหรือนักกฎหมายควรถูกแนบมาในกระบวนการเตรียมการ เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำและการประเมินที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ


 
โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ